top of page

O MNĚ

Aktuálně pracuji jako psycholog a psychoterapeut v soukromé praxi s dospělými a dospívajícími klienty od cca 12 let. Kromě toho částečně pracuji i jako školní psycholog na střední škole. Mám ukončený pětiletý psychoterapeutický výcvik, dále se vzdělávám a pracuji pod supervizí. Zajímají mne souvislosti mezi tělem a duší, vyrovnávání se lidí s traumatickými zážitky, ale také to, jak a proč se lidé trápí a co jim pomáhá dát životu smysl. Fascinuje mne různorodost lidských cest životem a pestrost osobností a osudů, se kterými se můžu potkávat. Jsem také mámou tří dětí a denně řeším vše, co je spojené s radostmi a starostmi rodičovství. Za neoddělitelnou součást člověka považuji i jeho duchovní rozměr, a téma víry a spirituality je důležité i v mojí práci.

CAP_odznak_radna_F_web.png

JAK PRACUJI

Můj způsob práce s klientem je založen na vytvoření vztahu důvěry. Jde vždy především o rozhovor, dialog. Prostor, který dostanete, je jen Váš a já se budu snažit dělat vše proto, abyste v naprostém pocitu bezpečí a přijetí mohli otevřít a prozkoumat jakékoliv téma, které je pro Vás důležité. Budu spíše průvodcem a jemným usměrňovatelem než rádcem, který říká, co máte udělat. Přece jen váš život znáte nejlépe vy a vy také nejlépe víte, jak ho chcete žít.

Těžiště mojí práce spočívá na principech, které se na základě výzkumů psychologie a psychoterapie ukázaly jako účinné a přinášející změnu. Využívám také prvky z logoterapie, na řešení zaměřené terapie, gestalt přístupu, někdy také arteterapie a práce s tělem. Pracuji i s metodou EMDR, pokud se s klientem na tom dohodneme.

Nejsem součástí zdravotnického zařízení a nejsem poskytovatelem zdravotní služby.

VZDĚLÁNÍ

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2016 - dosud

Soukromá psychologická praxe

OSVČ - Psychologické poradenství a diagnostika

2013 - 2019

Psychoterapeutický výcvik Integrace v psychoterapii

Pětiletý výcvik zaměřený na získání znalostí a dovedností specifických pro psychoterapii

2013 - 2015

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín, pracoviště Vsetín

Psycholog a psychoterapeut pro páry, rodiny i jednotlivce, práce s oběťmi domácího násilí

2002 - 2004

Pedagogicko-psychologická poradna (Zlín, Púchov)

Psycholog - poradenství a diagnostika v oblasti školství, pro děti i rodiče

Další kurzy a workshopy

2022-23 - Výcvik v psychotraumatologii a EMDR,

            úroveň I a II

2021 - Otázky a odpovede o posttraumatickej disociácii

            s Mgr. Hanou Vojtovou

2020 - Práce s dětským traumatizovaným klientem -

           Zlata Koštejnová a Martin Srdce

2019 - Porozumění traumatu a disociaci s pomocí

           neurobiologie a vztahové vazby - Mgr. Hana Vojtová

2017 - Psychická trauma u dětí - MUDr. Peter

           Pöthe

2015 - Narativní práce s klientem

2014 - Kontraktování

         - Syndrom vyhoření a stres managment            

           v sociálních službách

2001 - Neverbální techniky

         - Test stromu

2000  - Úvod do gestalt terapie

         - Techniky paradoxní intence a dereflexe   

            v logoterapii

         - Arteterapie

1997 - 2002

Trnavská Univerzita

Magisterské studium, obor Psychologie

2015 - 2017

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

Školní psycholog

2017 - dosud

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Školní psycholog

Zajímavé odkazy

bottom of page