top of page

Psychologické poradenství

Budeme se snažit prozkoumat vaši životní situaci a podívat se na ni z různých úhlů tak, abyste byli schopni najít řešení na konkrétní věc, která vás trápí, ať už jsou to nepříjemné emoce, problematické vztahy, nalezení motivace, důležité životní rozhodnutí a další. Podíváme se spolu na to, jak by měl vypadat váš budoucí život, co by mělo být jinak, jaké už teď máte podpůrné mechanismy, které můžete využít, kdy se vám věci daří a co to způsobuje. Já budu vaším průvodcem , budu klást otázky a podporovat vás, abyste našli odpovědi, které potřebujete. Pokud to bude potřeba, budu s vámi sdílet důležité informace z oblasti psychologie, ale hlavním expertem na svůj život zůstáváte po celou dobu vy.

Důležitou zásadou je ochrana soukromí klienta a zachovávání mlčenlivosti o všech záležitostech, které mi klient svěřuje (vyjma těch, které spadají pod ohlašovací povinnost danou zákonem). Protože nejsem vázána smlouvami se zdravotními pojišťovnami, informace o vás se ode mne nedostávají nikam dál, ani do vaší zdravotní dokumentace.

Psychoterapie

Je vhodná, pokud chcete jít více do hloubky, změnit věci, se kterýma se potýkáte dlouhodobě (např. úzkosti, deprese, ztráta smyslu života), změnit zaběhnuté vzorce myšlení a prožívání, vyřešit traumata z minulosti a pod. Délku trvání a cíle spolupráce domlouváme spolu s klientem a průběžně je vyhodnocujeme. V případě psychoterapie jde o dlouhodobější spolupráci, která je založená na vytvoření bezpečného a přijímajícího vztahu mezi terapeutem a klientem.

Díky němu je možné odhalit opakující se vzorce, dostat se na hlubší úrovně sebe sama, kde pak může nastat výraznější a trvalejší změna, která se projeví v celém vašem životě.

Ve své práci se řídím etickým kodexem evropské psychoterapeutické asociace (EAP)  a  principy zodpovědné terapeutické praxe prosazované Českou asociací pro psychoterapii (ČAP). Pravidelně podstupuji supervizi své práce pod vedením zkušeného supervizora, přičemž je vždy zachovávána anonymita klientů. Neustále se  dále vzdělávám a studuji nové  poznatky z oblasti psychologie.

"Nemůžeme vyřešit problémy tím, že používáme stejný způsob myšlení, kterým jsme je vytvářeli.“

                               Albert Einstein

"Otázky, které nám život klade, můžeme zodpovědět pouze tím, že přebíráme za svůj život odpovědnost. Odpověď, kterou máme dát, je odpověď aktivní."

                                 Viktor Frankl

bottom of page